Chương trình đào tạo - HUTeX

Đào tạo cấp bằng Đại học

Chương trình học gồm 8 chứng chỉ, mỗi chứng chỉ học trong 4-6 tháng.


Học xong mỗi chứng chỉ sinh viên sẽ nhận được 1 chứng nhận, xác nhận sinh viên có thể làm được việc tương ứng, được công nhận bởi bên thứ 3 là đại diện một trong các công ty CNTT lớn của Việt Nam.


Hoàn thành 8 chứng chỉ, sinh viên trở thành Kỹ sư CNTT, nhận bằng Đại học được Bộ Giáo dục công nhận.


[1] CHỨNG CHỈ CÔNG DÂN SỐ

Sau khi hoàn thành chứng chỉ này, sinh viên có khả năng sử dụng máy tính và các công cụ thành thạo, có thể dựng cho mình website và lập trình đơn giản, biết cách sử dụng các công cụ liên lạc và tìm kiếm trong công việc, có thể làm nghề Hỗ trợ tin học hoặc kinh doanh trên mạng.

Xem thêm

[3] CHỨNG CHỈ LẬP TRÌNH VIÊN ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

Sinh viên sẽ được học và thực hành các kỹ năng xây dựng phần mềm lớn, phục vụ doanh nghiệp, có thể tham gia các dự án phần mềm.

Xem thêm

[5] CHỨNG CHỈ KỸ SƯ PHẦN MỀM CƠ BẢN

Sinh viên hiểu được quy trình phát triển phần mềm vì để tạo nên được một sản phẩm phần mềm chuyên nghiệp và chất lượng thì quy trình phát triển là yếu tố quan trọng nhất.

Xem thêm

[7] CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đạt được chứng chỉ này, sinh viên có những kiến thức tư duy theo hướng công nghệ thông tin, nắm được nền tảng về các hệ điều hành, mạng máy tính.

Xem thêm

[2] CHỨNG CHỈ LẬP TRÌNH VIÊN ỨNG DỤNG MOBILE

Sau chứng chỉ này, sinh viên có khả năng lập các ứng dụng trên mobile và games, tham gia được các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng phần mềm mobile apps.

Xem thêm

[4] CHỨNG CHỈ THÔNG THẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CNTT

Đây là chứng chỉ độc lập, sinh viên sẽ được tiếp cận với những kỹ năng để phát triển bản thân trong ngành công nghệ thông tin.

Xem thêm

[6] CHỨNG CHỈ DƯỠNG NGHIỆP

Để phát triển bản thân trong lĩnh vực CNTT, sinh viên không chỉ cần nắm vững kiến thức IT. Bên cạnh đó để hiểu về nghiệp vụ của các phần mềm sau này, các bạn cũng cần nắm được các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, bao gồm kế toán, luật và khởi nghiệp.

Xem thêm

[8] BẰNG KỸ SƯ PHẦN MỀM

Chứng chỉ này cung cấp kiến thức nền tảng tư duy khoa học, nắm vững kiến thức về lý luận, về xã hội về kinh tế và đường lối của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó sinh viên sẽ làm đồ án tốt nghiệp.

Xem thêm

Liên hệ

Liên kết

Top