Mastering your Computer – Làm chủ máy tính

CHỨNG CHỈ CÔNG DÂN SỐ

Mastering your Computer – Làm chủ máy tính

Giới thiệu môn học

Môn học này cung cấp các kĩ năng cơ bản nhất mà một kĩ thuật viên máy tính cần có bao gồm lắp đặt máy tính từ các thành phần phần cứng, bảo trì và vận hành các hệ thống máy tính cá nhân, cài đặt và tùy chỉnh các phần mềm. Thêm vào đó là các kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel, Adobe Photoshop, đây là những phần mềm thiết yếu giúp tăng năng suất công việc thường ngày của bạn tại văn phòng.

Mã khóa học

FUN121x

Thời lượng ước tính

45 giờ

Mục tiêu của môn học

 • Hướng dẫn cách tháo lắp phần cứng, cài đặt phần mềm, sử dụng máy tính trong công việc văn phòng
 • Thành thạo cách sử dụng phần mềm để điều khiển máy tính
 • Sử dụng hiệu quả công cụ Excel trong công việc văn phòng
 • Biết cách xử lý ảnh cơ bản trên Photoshop
 • Cấu trúc của môn học

 • Phần 1: Phần cứng máy tính
 • Phần 2: Phần mềm máy tính
 • Phần 3: Sử dụng công cụ văn phòng Excel
 • Phần 4: Sử dụng công cụ Photoshop
 • Điều kiện tiên quyết

  Không có

  Người thiết kế môn học

  Quách Ngọc Xuân

  - Giám đốc học thuật của FUNiX
  - Có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong ngành IT
  - 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại FPT Aptech, Đại học FPT.
  - Facebook : https://www.facebook.com/quach.xuan

  Liên hệ

  Liên kết

  Top