Creating your first program (with Javascript) – Xây dựng phần mềm đầu tiên

CHỨNG CHỈ CÔNG DÂN SỐ

Creating your first program (with Javascript) – Xây dựng phần mềm đầu tiên

Giới thiệu môn học

Thông qua môn học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo ra ứng dụng chạy trên website thực sự đầu tiên của mình, đồng thời giúp các bạn tạo ra trò chơi đơn giản với ngôn ngữ lập trình JavaScript. Nhờ ngôn ngữ lập trình JavaScript và jQuery, các bạn có thể tạo ra các ứng dụng chạy trên máy tính, thậm chí là Game chạy trên điện thoại thông minh của bạn. Ngoài ra, khi các bạn làm việc với website và theo đuổi công nghệ thiết kế web, ngôn ngữ lập trình JavaScript cho phép tạo ra các hiệu ứng xử lý trên website rất hiệu quả.

Mã khóa học

PRF192x

Thời lượng ước tính

45 giờ

Mục tiêu của môn học

 • Tự xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript.
 • Hiểu cách lập trình sử dụng JavaScript trên nền website.
 • Tự tạo Game bằng Unity và JavaSrcipt.
 • Tự tạo ứng dụng và đóng gói, cho phép chạy trên điện thoại thông minh.
 • Cấu trúc của môn học

 • Phần 1: Tạo ứng dụng bằng JavaScript
  - Giới thiệu những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình JavaScript, các cú pháp và câu lệnh của JavaScript cách nhúng mã JavaScript để chạy trên nền trang HTML.
 • Phần 2: Tạo Game bằng JavaScript
  - Hướng dẫn cách tạo Game bằng JavaScript trên nền công cụ Unity
 • Phần 3: Tạo ứng dụng Photo Album bằng HTML + jQuery
  - Hướng dẫn sử dụng JavaScript và thư viện jQuery để xây ứng dụng Photo Album.
  - Đóng gói ứng dụng cho phép chạy trên điện thoại thông minh.
 • Phần 4: Tạo ứng dụng bằng Google Apps Script và jQuery
  - Hướng dẫn sử dụng jQuery để chuẩn hóa dữ liệu người dùng nhập trên web.
  - Xây dụng ứng dụng online bằng Google Apps Script.
  - Sử dụng JSON và jQuery để tạo ứng dụng.
 • Điều kiện tiên quyết

  Học viên trước khi học môn học này cần đảm bảo học xong môn "Xây dựng website đầu tiên".

  Người thiết kế môn học

  Nguyễn Duy Hoàng

  - Anh hiện đang là giảng viên nội bộ tại Trung tâm Đảm bảo nguồn lực của công ty FPT Softwar.
  - Tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Mỏ – Địa chất và chương trình Đào tạo về máy tính tại Aptech Hà Nội (HDSE)
  - Anh là một trong những lập trình viên thông thạo đa dạng ngôn ngữ, bao gồm: Visual C++, Visual C#, MySQL, Visual Studio 2003, XML, Vecad, Postgres, SQL Server 2005, Visual Studio 2005, C, C#, Java, Visual Studio, SQL Server, ArcGIS, Netbean, Eclipse.
  - Facebook : https://www.facebook.com/duyhoang21

  Liên hệ

  Liên kết

  Top